Att hjälpa barn med drömmar

När vi ger ett barn vår odelade uppmärksamhet under tiden de berättar om nattens dröm, bidrar vi med att hjälpa dem hitta sin röst. Vi hjälper dem med att lära sig respektera sin drömvärld, något som barn oftast har mycket mer kontakt med än de flesta vuxna, som ofta tappat kontakten med drömmaren inom sig.--

 
Att säga till ett barn ”Det var bara en dröm” är att överge barnet. Det du lär ut genom ett sådant uttalande är att de inte skall bry sig om sitt inre liv. För barn är drömmar högst verkliga och de kräver en sympatiskt och respektfull feedback från den vuxne.
 
Lyssna!
Uppmuntra barnet till att berätta sina drömmar. Lyssna uppmärksamt på barnet då de återberättar sin dröm. Se till att ni inte blir avbrutna! Ingen mobil eller annat i närheten som distraherar din uppmärksamhet!
Ställ frågor som hjälper barnet att lättare minnas sin dröm. Fråga vad barnet kände, vilken färg  drömsymbolerna hade och vad exakt de gjorde i drömmen. Glöm inte att också ett barn är expert på sin egen dröm!
 
Mardrömmar
Om barnet plågas av mardrömmar be dem göra något kreativt av den. Måla en tavla, rita en teckning, skapa en berättelse, spela teater och dansa drömmen. Dockor och olika leksaker kan hjälpa till att gestalta drömmarna.  Du kan låta barnet riva sönder bilden på det otäcka monstret som jagat det t ex. Du kan också ge barnet en skyddsängel som följer med dem in i drömmen, i syfte att mildra barnets rädsla för att somna och återfå de otäcka drömbilderna igen. Eller du kan erbjuda barnet ett magiskt svärd som tar död på alla otäckingar. Om barnet har gosedjur så kan du säga till barnet att dessa är barnets ”drömvaktare” med superkrafter som de kan sova med för att känna sig tryggare.
 
 
Fundera på om den dröm barnet berättar speglar situationen i hemmet, skolan eller bland kompisarna. Barn snappar lätt upp den psykiska stämningen, liksom osämja och konflikter i sin omgivning . Kanske visar drömmen på ett scenario som är på väg att bli verkligt? På vilket sätt kan du som vuxen hjälpa och stärka barnet att klara av det och vara mer förberett?
 
Uppmuntra barnet att fortsätta att ta sitt inre liv på allvar från tidig ålder. Samla på drömteckningarna, hjälp barnet att lära sig skriva ner sina drömmar regelbundet, även om det från början är du som vuxen som skriver ner dem. Dessa drömberättelser kan visa sig vara riktiga skatter då barnet och också du själv som förälder t ex senare i livet läser dem.
 
Och som sagt –säg aldrig till barnet ”Det var bara en dröm !”
Lycka till!