Dröm stort, starkt och uthålligt nu!

Vi har fullmåne på gång! Exakt är hon på måndag eftermiddag 14.52 i Oxens tecken. Detta är dessutom en sk. supermoon, den femte detta år. Det är den största sedan 1948. Inte förrän i november 2034 kommer den att vara så nära Jorden igen.
 
En fullmåne aktiverar och maximerar alltid känslor och upplevelser. Den drar engagemang till ytterligheter, förstorar och förstärker.
Oxens månposition påminner oss om Moder Jord, vars gåvor ingen av oss kan vara utan för att klara av att leva ett fullödigt liv här på Jorden. Att vörda och leva i samklang med henne är centralt nu - inte orealistiskt och penninghungrigt våldföra sig på henne utifrån vinstintressen. Hon är vår moder och förtjänar respekt och vördnad.  Oxen kräver dessutom realism och hållbarhet. Kontakt med verkligheten och fötterna ordentligt placerade i myllan utan önsketänkande eller illusioner, är också centralt.
 
Låt oss under dessa fullmånedagar då många är rädda för att Mordor är på väg att vakna igen, visa att vi inser varför just vi föddes under denna tid. Låt oss stärka kraften i det hoppfulla.
Låt oss stärka vårt ”stora” jag, så att vi inte låter det ”lilla” jaget resignerat husera och stanna kvar i rädsla, hat och hämndtankar.

Väljer vi att inte enbart se med kroppens ögon, kan vi istället än mer använda styrkan i den oerhörda kreativitet och skaparkraft vi alla bär på. Låt oss använda den till att manifestera den verklighet vi drömmer om! 

Dröm stort, starkt och uthålligt nu!