Gör ditt undermedvetna medvetet - premiär!

Så har den gått av stapeln då - min och Lotta Lindhs premiär på vår gemensamma kursdag - "Gör ditt undermedvetna medvetet!"
I lördags hade 10 kvinnor samlats i Jönköping i Carina Pettersson:s lokaler, tillresta från både Göteborg och Stockholm och mer närliggande orter.


Vårt program bestod av en halvdag var - där Lotta inledde med sitt frågeseminarium med sk "Öppna frågor", en metod som innebär att man kan "komma åt" automatiska begränsande tankar och föreställningar som går på autopilot. Frågeställningarna är handlar ej om attraktionslagen eller traditionella affirmationer, utan är enkla och kraftfulla frågor som hjälper oss att skapa de önskningar vi eftersträvar.


För mig är drömarbete ett sätt att komma i kontakt med och avslöja bakomliggande, icke-erkända, undermedvetna drivkrafter. Så efter lunch så var det min tur att ta vid med drömföreläsning och flera drömövningar. Vi kom även in på begreppet "dagsdröm" dvs att tolka våra liv som en ständig spegel av oss själva.


Dagen innebar flera insikter och "aha"- upplevelser för deltagarna - och gav både mig och Lotta ännu mer lust att fortsätta köra vårt seminarium på fler och nya orter! TACK alla för att ni kom, deltog och delade med er av era upplevslser!  Vi ses!