Månmagi - och månen i Stenbocken-dagar...

Sedan uppstarten av mitt och Malou Thormans samarbete "Månmagi" i somras så har medvetenheten om mina egna mån-processer än mer satts i fokus. Månen är ju symbol för bl a känslor, reaktioner och inre mer diffusa "upplevelseaningar" ...En gång i månaden är månen i just det tecken vi är födda med och då är speglingen extra stark. Sammanfaller det med någon av månens exakta faser - fullmåne eller mörkermåne t ex -  blir upplevelsen än starkare.


Just i dag befinner sig månen i mitt eget födelsetecken - Stenbocken - och vi går dessutom mot mörkermånedagarna, dvs de dagar precis innan nymåne, som kopplas till inåtriktad energi, att se inåt, att lämna yttre fokus för att förstå mer om de inre behoven och fokusera på dem.


Visst känner jag av detta idag. Det känns mer "tungt" än annars, överkrav och onödiga "måsten" blir tydligare. Var kommer de ifrån? Är det präglingar som jag har användning för - eller är de just dem jag bör släppa? Vad är det för gränser jag måste sätta för att må bra? Gömmer jag de äkta känslobehoven av gammal prägling och inbiten vana - eller VILL jag verkligen lyssna på de djupare liggande behoven? Ger jag dem en chans?


Att vara verkligt realistisk känslomässigt är en av betydelserna av denna Månposition, att "se" och förstå hur det VERKLIGEN är, utan dåligt samvete, skuld eller ågren... Jag är tacksam för lärdomarna som Månen ger, även i stunder av "måndimma" - för jag är övertygad om att dimman alltid lättar genom att erkännas och ett tag bara få tillåtelse att vara, utan att jag alltför snabbt kräver att jag skall sätta etikett på upplevelserna eller stoppa i fack...
Så - idag har jag en "hoppa av dag", då jag har bokat om aktiviteter. En tyst ensamdag då jag prioriterar att lyssna. Och än en gång blir jag medveten om att utveckling inte bara kan ske i solsken. Det känns rätt!