Månsystrar - uppstart...

Så har då uppstarten av Månsystar - ett årsprogram för kvinnligt ledarskap gått av stapeln i helgen. Mitt och min samarbetspartner Malou Thorman:s syfte är att genom dessa 4 kurshelger under året medvetandegöra det undermedvetena/ det omedvetna, vår intuition och med övningar, kortare föreläsningar och informationsgenomgånger, diskussioner etc nå en djupare och djupare förståelse för - och därmed ökad längtan - efter att vilja samarbeta med sitt inre.

 

Balans
Vår uppfattning är att en verkligt fungerande ledarskap skall innehålla en balans mellan traditionellt maskulina och feminina egenskaper, och att ingen av dessa skall vara i dominans eller prioriteras. Först då kan vi leda oss själva balanserat och konstruktivt - och därmed också andra, när och om vi också har en yttre ledarroll.
Drömmar, intutionsövningar, månsymbolik, sagor och myter, gudinnor är bl a de fascinerande verktyg vi använder oss av.

 

Olika utgångspunkt
Det är alltid intressant som kursledare att stämma av gruppen och alla dess mångfacetterade individer vid ett första tillfälle - med olika bagage och upplevelser och därför olika tankar, värderingar och uppmärksamhet. Lika intressant är det att med tid och fördjupning få vara med på förändringar, uppdykande insikter och aha-upplevelser. Den resan ser jag fram emot!