Nyårsbön

Första dagen på det nya året har redan hittat till kvällen..Denna fantastiska bön - i sin kraftfulla, sanna ursprungsversion på arameiska, det språk som Jesus talade -  får bli en fin start på 2013 för mig - och som jag önskar bygger bo i hjärtat resten av året.......

Allt gott till er mina vänner !!! ♥

 

Fader Vår

O Du universums Fader-Moder, från vilken livets andedräkt kommer, Du är närvarande i alla vibrationer av ljud och ljus.
Koncentrera Ditt ljus inom oss - gör det användbart.
Skapa Ditt rike av enhet nu och låt Dina ideal råda.
Din enda önskan verkar sedan med vår, i allt ljus, liksom i alla former.
Tillmötesgå vårt behov av bröd och insikt var dag.
Låt oss uppleva samma frihet från våra misstag och föreställningar som vi tillåter andra att uppleva.
Låt inte ytliga ting förleda oss,utan befria oss från det som håller oss tillbaka från vårt sanna syfte.
Från Dig kommer all styrande vilja, livet och kraften att skapa, sången som förskönar allt, från tid till tid förnyas den.
Sannerligen, må dessa ord - i all sin kraft- vara grunden för alla mina handlingar: Amen