Smygare, shapeshifters, skuggjägare och drömmare - med fokus på livsdrömmen.

Jag blir hög av kursplanering! Jag har suttit helt uppslukad och planerat "Dröm fram kraften inom dig, steg 2" nu, som jag har för första gången i Göteborg helgen 12-13 november. Så kuuuul och superinspirerande det känns! Precis dessa begrepp - smygare, shapeshifters, skuggjägare och drömmare är de fyra "benen" som denna fortsättningskurs kommer att utgå ifrån.
Smyga  
Ett begrepp ur den toltekiska shamanska traditionen som bl a innebär att vi genom att "smyga på oss själva", dvs genom medveten själviakttagelse av våra tankar, handlingar och reaktioner kan genomskåda de program som oftast på ett omedvetet sätt styr oss, och än mer lära oss använda vår fria vilja till att leva närvarande i nuet.
Shapeshifting
Detta begrepp innebär att gå från ett tillstånd till ett annat, att skifta från en form till en annan. Genom att utifrån riktad intention i tankar och känslor kan vi uppnå det vi önskar och fokuserar på. Vi använder kraften i visualisering, fantasin och vår föreställningsförmåga till att skapa i våra liv.
Skuggan
Vår skugga är de  personlighetssidor vi styrs av på en djupt omedveten nivå, och där skuld och skam gör att vi förnekar dessa sidor som vi upplever är i konflikt med den ofta  idealiserade självbild vi har. Eftersom vi inte inser att vi äger dessa sidor själva förnekar vi dem och projicerar ut dem på vår omgivning, som får klä skott för vår egen omedvetenhet. Men genom att erkänna dessa förnekade, "mörka" sidor av oss själva hämtar vi hem mer av vår autenticitet, och inser att vi alla är samansatta av både konstruktiva och destruktiva personlighetsdrag. Vi startar en stark självacceptansprocess, där  frigörelse, förlåtelse och helande blir resultatet.
Drömmandet
Genom att tolka både nattens och dagens drömmar ser vi livet som en spegel av vår aktuella livssituation, och lär oss tolka detta Livets tal till oss. Vi inser att vi "drömmer" hela tiden, och att vi på det sättet skapar vår verklighet utifrån den medvetenhet vi för tillfället äger. Vi har insett att drömmar inte handlar om att sova - utan om att vakna upp till en djupare medvetenhet och ökad klarsyn. Genom att lära oss lyssna till drömkällans ständiga vägledning, och ta den på allvar, inser vi att vi alltid har tillgång till en gratiscoach, som enbart vill oss väl.

Genom att arbeta med dessa fyra teman, genom olika övningar, guidade trummeditationer, drömtrumresor i egna och andras drömmar och genom olika enkla shamanska övningar så stärker vi kraften inom oss. Vi drömmer fram en annan verklighet.

ÅÅÅ vad skoj detta skall bli! Och jag ser väldigt mycket fram emot en helg med ett gäng smygare, shapeshifters, skuggjägare - och drömmare!  
 
"När vi är döda är vi som ormen som slingar i dammet - dammet av känslomässig smärta. 
Men när vi vaknar brer vår Gudomlighets vingar ut sig och vi blir den befjädrade ormen som flyger till himlen - Quetzalcoatl."
Don Miguel  Ruiz