Torsdagstankar...

Det är inte den medvetna sidan inom oss som hindrar oss att leva med en stark och stabil självkänsla - det är det som styr oss på ett omedvetet plan... utan att vi har en aaaaning om att det är den/det som verkligen har makten över oss...Men vi ser dess närvaro speglat genom de oönskade repriserna i vårt liv....
När vi - på olika sätt - "stillar" oss - kan vi be att få syn på denna självsabotör, och ge den kärlek så att den upplöses...

Och...egentligen.... så ville ju även den oss bara väl...fastän på ett väldigt bakvänt sätt....