Vald till ett av Enhets språkrör

Vilket förtroende - jag har blivit vald till språkrör för Enhet!

Enhet står för en politik som utgår från hjärtat och vilar på en för-ståelse av alltings grundläggande enhet som ett alternativ till det nu rådande materialistiska synsättet, och har därför definitivt framtiden för sig.  Jag känner en stor tacksamhet för att få vara med om att sprida och skapa denna framtidens politik!

http://enhet.se/agneta-oreheim/